X
  • Onno en max dialoog

De ontdekking van de hemel

  • April 16, 2013
  • By Jeremiah
  • Comments Off on De ontdekking van de hemel
  • in

Is het je wel eens opgevallen, vroeg hij, dat het gebied van het protestantisme samenvalt met het glaciale gebied in de ijstijd? In Nederland loopt die grens precies door het midden: waar ijs lag is het protestantse territorium, tot in Hammerfest, en waar het gras groeide het katholieke, tot in Palermo. En waar woonde Kalvijn? Schoot hem plotseling te binnen. In Zwitserland! Het enige protestantse land in het katholieke gebied waar nog steeds gletsjers zijn.”

De dialogen van Onno en Max geven een leven lang stof tot nadenken. Het Meesterwerk van Harry Mulisch.